Çevre

Çevre bizim için çoook önemli!

Çevre Politikamız

Detay Enerji, Türkiye’ye vakum tüplü güneş enerji sistemlerini 2002 yılında ilk getiren firma olmakla, kurumsal çevre politikasını belirleyen ilk adımı atmış ve ilerleyen zamandaki faaliyetlerine bu yönde devam etmiştir.

Enerji kaynaklarının korunmasının ve doğru kullanımının önemini pazarda yer almaya karar verdiği günden itibaren kavramış olan Kuzeymak, bu bilincini ISO14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını da alarak resmileştirmiştir. Tüm üretim proseslerinde ve her türlü faaliyetlerinde bu standart çerçevesinde hareket eden Kuzeymak, her türlü ambalaj ve üretim atıklarının oluşumunu en aza indirmiştir. Diğer yandan, oluşan atıkları ise güvenli yöntemlerle geri dönüşüme ve yeniden kullanıma yönlendirmektedir.

 

Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla ham madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde; doğal kaynak kullanımında israfı önlemektedir.

 

Son yıllarda ürün grubuna kattığı çevre dostu, hava kirliliğine neden olmayan, verimi yüksek, yakıt tasarrufu sağlayan pelet yakıtlı kazan ile de Kuzeymak, çevreye ve geri dönüşüme verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

 

Faaliyetlerinde hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine neden olabilecek etmenleri en aza indirmekte, ozon dostu malzemeler kullanmaktadır.

 

Bu doğrultuda Detay Enerji çalışanlarının çevre bilincini geliştirmeleri, bunu bir yaşam felsefesi haline getirmeleri için onları yönlendirmekte ve böylece bünyesinde sürdürülebilir bir yönetim sistemi oluşturmaktadır. Çevre duyarlılığını firma dışında da yayma görevini üstlenmekte ve bununla ilgili her türlü eğitici ve öğretici uygulamaya destek vermektedir.